🇬🇧🇱🇻OOTD | 5 Life Lessons I Learned This Year

peppercakes-ootd-reserved-9575.jpg

🇬🇧ENG Here we are - at the finish line of 2017. As excited as I am for the start of the new year, I would lie to you if I told you that this week was not full of anxiety and pre-holiday stress that resulted in few tears. I want to make everything perfect - from gift giving to this blog post (because it is the last one this year !) although I know from the experience that the pressure I put on myself actually never pays off. This is one of few lessons I've learned but always forget ! This is why today I suggest to look back on 2017 and the bits of knowledge it gave to us. Here are my 5 life lessons from 2017 !

🇱🇻LAT Te nu mēs esam - 2017. gada finiša taisnē. Lai gan esmu ļoti priecīga un nevaru sagaidīt jaunā gada sākšanos, es melotu, ja teiktu, ka šī nedēļa nebija pilna ar satraukumu un pirms svētku stresu, kurš iespējams izplūda pāris asarās. Vēlēšanos visu īstenot perfekti - sākot no dāvanu sagādāšanas līdz šim bloga rakstam (jo tas taču ir gada pēdējais !), uzliek man lielu spiedienu, kurš, skatoties pēc pieredzes, nekad nav tā vērts. Šī ir vien no gudrībām, kuras es vienmēr aizmirstu. Tieši tāpēc šodien vēlos aicināt jūs atskatīties uz 2017. gadu un tām mācībām, kuras tas ir nesis. Šeit ir manas 5 dzīves mācības no 2017. gada!

peppercakes-ootd-reserved-9677.jpg
peppercakes-ootd-reserved-9590.jpg

1. BIG CHANGES START FROM SMALL STEPS

I kinda new this one but never truly understood until now. Never underestimate the importance of the little steps in a way to a bigger goal ! Want more toned and fit body ? Excercise for 5 minutes every morning and after a month you will notice results. Want to save some money ? Put 10% of your income into savings account. This also applies to your inner state - choosing people you communicate with, events you attend, words you speak and clothing you wear, makes a person you are. Decline meeting with this one annoying friend or choose and outfit that is less stylish and more comfortable and step by step you will get closer to your true happy self.

1. LIELAS IZMAIŅAS SĀKAS AR MAZIEM SOLĪŠIEM

Šo teicienu es zināju jau sen, bet tikai šogad esmu to tā pa īstam sapratusi un izbaudījusi uz savas ādas. Nekad nenoniecini mazu darbību ietekmi ceļā uz lielo mērķi! Vēlies tonizētākas ķermeņa aprises ? Pavingrojot 5 minūtes katru rītu, rezultāti būs redzami. Vēlies iekrāt naudiņu ceļojumam vai lielākam pirkumam ? Atliec 10% no jebkuriem ienākumiem iekrājumu kontā. Tas pats attiecas arī uz iekšējām pārmaiņām - cilvēki, ar kuriem izvēlamies komunicēt, pasākumi, kurus piekrītam apmeklēt, pat vārdi, kurus sakām un drēbes, kuras velkam, veido to, kādas mēs esam. Atsakies no tikšanās ar kaitinošo draudzeni vai uzvelc drēbi, kura nav tik stilīga, bet, kurā jūties ērtāk un soli pa solītim tu pietuvosies savai patiesai un laimīgai būtībai.

peppercakes-ootd-reserved-9606.jpg

2. NO AMOUNT OF OUTER SUCCESS WILL CHANGE YOUR INNER FEELINGS

Recently I've been interviewing a local celebrity (who is actually known outside Latvia too). While talking about restaurants in Riga, she said there is one new place that looks very interesting from the outside but she never had courage to enter. She admitted that no matter how cool you are, there are always some places you do not feel comfortable to go in. And suddenly it hit me ! I was living in this illusion that fame, success and wealth equal self-confidence, peace of mind and hapiness. Yes, these things may help to live more interesting and engaging life but they wil never ever solve your inner problems and untagle messy feelings. 

2. ĀRĒJIE PANĀKUMI NESPĒJ MAINĪT TAVU IEKŠĒJO PASAULI

Nesen intervēju kādu Latvijas slavenību (kura ir zināma arī ārpus robežām). Runājot par Rīgas restorāniem, viņa atzinās, ka esot viena jauna, pēc skata interesanta vieta, kurā viņa nav iegājusi, jo... jūtas neērti. Vinas vārdiem sakot, vienalga, cik kruts tu esi, vienmēr būs vietas, kurās jutīsies neiederīgs. Un te man pieleca ! Es dzīvoja ilūzija, ka slava, panākumi un nauda ir vienādi ar pašpārliecinātību, iekšēju apmierinātību un laimi. Jā, šie faktori palīdz dzīvot interesantāku dzīvi, taču tie nekad neatrisinās tavas iekšējās problēmas un neatšķetinās jūtu pasauli.

peppercakes-ootd-reserved-9562.jpg
peppercakes-ootd-reserved-9639.jpg

3. THE ONLY PERSON YOU CAN FULLY TRUST IS YOURSELF

This may sound a bit sad (actually it is !) but knowing this truth will make your living simpler. I am the kind of person who does not throw around words and always try my best to do what I said I will. Thus I expect the same attitude from other people because realiability is very important for me. However, my experience showed that people have tendency to relate very light-minded to their promises. So, if somebody promises you something, always keep in my that it might not happen.

3. VIENĪGAIS CILVĒKS, KURAM VARI PILNĪBĀ UZTICĒTIES, ESI TU PATS

Tas var izklausīties nedaudz skumji (labi, tas IR skumji), BET, zinot šo patiesību, kļūst vieglāk dzīot. Esmu no tiem cilvēkiem, kuri nemētājas apkārt ar vārdiem un vienmēr maksimāli cenšos izpildīt solījumu. Tāpēc tādu pašu attieksmi sagaidu arī no apkārtējiem, jo uzticēšanās man ir ļoti svarīga. Diemžēl, mana pieredze rāda, ka cilvēkiem ir tendence izturēties ļoti vieglprātīgi pret dotajiem solījumiem. Kad dzirdi solījumu, vienkārši paturi prātā, ka pastāv iespēja, ka tas nepiepildīsies.

peppercakes-ootd-reserved-9687-2.jpg

OUTFIT BY RESERVED

Body €19.99

Metallic Skirt €29.99

Faux Fur Blazer €34.99

Lacquer Boots €34.99

Choker €4.99

Earrings €4.99

Mask €4.99

4. YOU CAN NOT DO IT ALL

There is a certain amount of time and energy we have which limits our capabilities. As much as I want to do my best at work, keep this blog flowing, make Youtube videos, have quality time with family and friends and live in an organized household, I understood that I can not do it all. The big challenge for 2018 will be prioritize my wishes and let go unuseful standarts.

4. TU NEVARI PASPĒT VISU

Mums ir dots noteikts laika un enerģijas daudzums, kurš limitē mūsu iespējas. Lai cik ļoti es vēlētos maksimāli labi izdarīt darba lietas, uzturēt aktīvu blogu un Youtube kanālu, kā arī atpūsties ģimenes un draugu komāpnijā, kamēr mana mājas dzīve ir totāli organizēta un kārtīga, es sapratu, ka tas viss kopā nav iespējams. Lielais izaicinājums uz nākamo gadu ir salikt prioritātes savās vēlmēs un atlaist standartus, kuri vairāk apgrūtina nekā dara labu. 

peppercakes-ootd-reserved-9616.jpg
peppercakes-ootd-reserved-9630.jpg

5. SPENDING TIME ALONE IS VERY VALUABLE

I bet most you do not have problems to stay home, go shopping, for a walk or even to a coffee shop alone. But here I am talking about little bit different time alone ! Like living alone... When I left my parent's house, I moved in with my boyfriend, skipping the living alone part. At that time I was pretty happy with this situation because I could not imagine myself spending a night all alone in an apartment. This year my boyfriend needed to go on a few work trips leaving my for periods from 2 till even 10 days. At first I was petrified. I admit - I even went to Mom's house for few nights (#foreverbaby). However, at one moment it clicked. I felt like I was forced to befriend myself (if that makes sense). Long story short - now I have no problem staying alone for few days. And my advice to younger girls - don't rush to move in with a man, take your time alone to really get to know yourself and build your life.

5. PAVADĪT LAIKU VIENATNĒ IR ĻOTI VĒRTĪGI

Domāju, ka daudzām no jums nav problēmu vienām palikt mājās, iet iepirkties, pasataigāties vai pat pasēdēt kafejnīcā. Bet šoreiz es runāju par nedaudz citādu laiku vienatnē. Par dzīvošanu vienai... Kad pametu vecāku mājas, es uzreiz ievācos dzīvot ar puisi, izlaižot to daļu, kad jauns cilvēks dzīvo viens. Tolaik es par to tiešām priecājos, jo nevarēju pat iedomāties, ka varētu pavadīt nakti dzīvoklī vienatnē. Šogad manam draugam nācās doties vairākos komandējumos, atstājot mani uz periodu no 2 līdz pat 10 dienām. No sākuma es biju šausmās. Atzīšos, bija naktis, kad braucu pie mammas gulēt (#foreverbaby). Taču vienā brīdī kaut kas noklikšķēja. Es biju spiesta paskatīties savām bailēm acīs un iedraudzēties ar sevi. Tagad man vairs nav problēmu pavadīt dienu, divas vai piecas vienatnē - es pat to izbaudu ! Mans padoms jaunām meitenēm - nesteidzieties ievākties dzīvot kopā ar kādu, bet tā vietā izbaudiet laiku vienatnē, iepazīstot sevi un būvējot savu pasauli.

 

peppercakes-ootd-reserved-9580.jpg

🇬🇧ENG Merry Christmas & Happy New Year ! May 2018 bring you only positive emotions and experiences ! 

🇱🇻LAT Priecīgus Ziemassvētkus & Laimīgu Jauno Gadu ! Lai 2018. gads nes tikai pozitīvas emocijas un notikumus !

PHOTOS SANTA DIMANTEEDITS LINDA VESATE

PLACE RELAIS LE CHEVALIER RIGA

IN PARTNERSHIP WITH RESERVED


YOU MAY ALSO ENJOY