A SHORT GUIDE TO
CRUELTY-FREE BEAUTY

🇱🇻Skrollē zemāk, lai lasītu latviski !

WHAT IS 'CRUELTY-FREE' ?

Cruelty-free means not tested on animals. A beauty product can be called cruelty-free if it has not been tested on animals at any stage of development - starting from ingredients (including ingredients sourced from 3rd parties) up until the finished product. Cruelty-free brand must not conduct animal testing by itself, nor commission 3rd parties to do it. 

 

WHY IS IT IMPORTANT TO USE CRUELTY-FREE PRODUCTS ?

Animal testing is cruel and unnecessary. Not giving in too much details, small animals (rabbits, hamsters, mice, guinea pigs etc) are being shaved, and smeared with samples on skin and eyes, making them blind, poisoned and afterwards - killed. Nowadays there are available different testing systems - in tubes or on artificial tissue, that are more precise, faster and harmless. We, as consumers, have power that we show every time we swipe the bank card at cash register. Let our choices show what we stand for and support the businesses that care also about environment and our planet ! 

 

ANIMAL TESTING LAWS YOU NEED TO KNOW

EU ban - since March 1, 2014 European Union has banned animal testing in development of cosmetic products on its grounds as well as importing products that are not cruelty-free. The already made products stayed on shelves, while no new animal tests starting this date could be conducted. Be aware that this law does not apply to medical field thus some skincare products can still manage to have ingredients that are tested on animals. 

China has mandatory animal testing  - all cosmetic products imported to China are required by law to be tested on animals. The animal testing is being conducted by Chinese government in their own facilities. Because brands still need to pay for these tests, thus supporting animal testing, they can not be called cruelty-free. 

There are 2 animal testing law exceptions in China. Firstly, Hong Kong is an independent zone which do not require animal testing on cosmetics (brands who sell ONLY in Hong Kong are still cruelty-free). Secondly, internet shops who ship to Chinese addresses are not required to follow this rule if their warehouses are outside China mainland. By the way, products that are manufactured on China mainland are not required to be tested on animals.

 

 Leaping Bunny logo

Leaping Bunny logo

HOW TO FIND CRUELTY-FREE BEAUTY PRODUCTS ?

1. Look for a bunny logo. There are few variations of bunny logos but Leaping Bunny logo is the only internationally recognized symbol guaranteeing consumers that no new animal tests were used in the development of any product displaying it.

 

 

2. Gather info in trusted databases. To check if the brand is cruelty-free and find more cruelty-free brands, I usually visit these sites :

Leaping Bunny database

Logical Harmony database

Sephora China

3. Check the manufacturing country. If the product is made in the EU contry, it should be cruelty free, even if there is no bunny logo or additional statement about it. Otherwise, look for the statements 'not tested on animals', 'cruelty-free' or check the above mentioned lists online.

4. Email the brand. Do not just ask if they are cruelty-free but be specific with questions about ingredients, 3rd party testing and selling in China.

 

BE AWARE OF THE ‘TRAPS’

Only when required by law. A lot of companies have long cruelty-free policies that are supplemented by a statement Only when required by law. The only country that requires animal testing by law is China. Therefore, if the company is selling its products in China, it is paying for animal testing and can not be labeled as cruelty-free. 

A cruelty-free brand owned by a not cruelty-free company. This is a very widespread situation when a cruelty-free beauty brand becomes successful and is accquired by a big company that is not cruelty-free. Although usually its cruelty-free status is remained, the revenue still goes to the big not-cruelty-free company. However, there is an opinion that by choosing cruelty-free brands (even when they are possed by NCF corporations) we are still showing our support and point of view that might be noticed. It’s your choice !

Here are few examples of cruelty-free brands that are owned by not cruelty-free companies.

L’OREAL owns : NYX, IT cosmetics, Urban Decay, Pureology
ESTEE LAUDER owns : Too Faced, Becca, Smashbox, Bumble and Bumble, Aveda
KOSE owns : Tarte
SHISEIDO owns : bareMinerals
UNILEVER owns : Hourglass

Vegan does not mean cruelty-free. Although it might seem logical, unfortunately term vegan does not imply product not being tested on animals, but only not having animal derived ingredients.

 

MY STANCE

I have switched to cruelty-free beauty in August 29, 2017. I do still use products of cruelty-free brands that are owned by NFC companies (like NYX & Urban Decay) but always searching for alternatives. Since the change, I have been pleasantly surpised about the wide range of cruelty-free beauty products available and, honestly, did not feel like I had to give up anything. Of course, shopping requires a bit more mindfulness but I think it is totally worth it !


IEPAZĪŠANĀS AR CRUELTY-FREE SKAISTUMKOPŠANU

KO NOZĪMĒ CRUELTY-FREE ?

Cruelty-free nozīmē netestēts uz dzīvniekiem. Skaistumkopšanas produkts var tikt apzīmēts kā cruelty-free, ja tas nav testēts uz dzīvniekiem nevienā stadijā - sākot no atsevišķām sastāvdaļām (tajā skaitā iegūtām no trešajām pusēm), līdz pat galaproduktam. Cruelty-free zīmols nedrīkt veikt testēšanu uz dzīvniekiem pats, kā arī deleģēt to trešajām pusēm.

 

KĀPĒC IR SVARĪGI IZVĒLĒTIES CRUELTY-FREE PRODUKTUS ?

Testēšana uz dzīvniekiem ir vardarbīga un nevajadzīga. Lai uzburtu kopainu - mazi dzīvnieciņi (trusīsi, kāmīši, pelītes, jūrascūciņas un citi) tiek noskūti, apsmērēti ar testeriem uz ādas un acīm, padarot viņus aklus un saindētus, un pēc tam tiek vienkārši nogalināti. Mūsdienās ir pieejamas dažādas testēšanas sistēmas, kas ir precīzākas, efektīvākas un nekaitīgākas. Mums kā pircējiem ir vara, kuru parādam katru reizi, norēķinoties pie kases aparāta. Centīsimies, lai mūsu izvēles parāda mūsu nostāju, atbalstot uzņēmumus, kas rūpējas ne tikai par peļņu, bet arī par vidi un mūsu planētu !

 

DZĪVNIEKU TESTĒŠANAS LIKUMI, KURUS TEV BŪTU JĀZINA

ES liegums. No 2014. gada 1. marta Eiropas Savienībā tika aizliegta dzīvnieku testēšana skaistumkopšanas produktu izstrādē, kā arī uz dzīvniekiem testētu produktu importēšana un pārdošana. Līdz šim brīdim saražotie produkti palika plauktos, taču jauni testi uz dzīvniekiem ir aizliegti. Lai gan šis lēmums ir liels solis dzīvnieku aizsardzības jomā, jāatceras, ka tas skar tikai skaistumkopšanu, kas nozīmē, ka ārstnieciskie līdzekļi joprojām var saturēt uz dzīvniekiem testētas sastāvdaļas.

Ķīna ar likumu pieprasa testēšanu uz dzīvniekiem. Visi kosmētikas līdzekļi, kas tiek importēti uz Ķīnu, tiek testēti uz dzīvniekiem. Šo procesu vada Ķīnas valsts iestādes, taču uzņēmumiem ir pašiem jāapmaksā testi. Tādējādi zīmoli, kuru produkcija tiek pārdota Ķīnā, nevar būt uzskatīti par cruelty-free, jo finansiāli atbalsta testēšanu uz dzīvniekiem.

Pastāv 2 izņēmumi Ķīnas dzīvnieku testēšanas likumos. Pirmais : Honkonga, kā neatkarīga teritorija, nepieprasa ar likumu kosmētikas produktu testēšanu dzīvniekiem (zīmoli, kuri pārdod produktus TIKAI Honkongā var tikt uzskatīti par cruelty-free). Otrais : interneta veikali, kuri piegādā uz adresēm Ķīnā nav spiesti pakļauties dzīvnieku testēšanas likumam, ja viņu noliktavas atrodas ārpus Ķīnas teritorijas robežām. Starp citu, likums nepierasa produktus, kuri tiek ražoti Ķīnā uz vietas, testēt uz dzīvniekiem.

 

 Leaping Bunny logo

Leaping Bunny logo

KĀ ATRAST CRUELTY-FREE SKAISTUMKOPŠANAS PRODUKTUS ?

1. Meklē zaķīša logo. Ir vairāki zaķīšu logo varianti, taču vienīgais pasaulē atzītais cruelty-free simbols ir Leaping Bunny.

 

2. Meklē info uzticamos avotos. Lai pārbaudītu, vai zīmols ir cruelty-free, kā arī atrastu jaunus cruelty-free zīmolus, es parasti apmeklēju šīs lapas :

Leaping Bunny database

Logical Harmony database

Sephora China

3. Pievērs uzmanību ražotājvasltij. Ja produkts ir ražots Eiropas Savienības teritorijā, tam ir jābūt cruelty-free, pat ja uz iepakojuma nav zaķīša logo vai kādas citas norādes. Citādi - meklē vārdus ‘not tested on animals’, ‘cruelty-free’ un visādam gadījumam ielūkojies arī iepriekšējā punktā minētajās datubāzēs.

4. Pajautā pašam zīmolam. Ja nevari atrast info internetā, nekautrējies uzrakstīt epastu pašam zīmolam. Noteikti precizē, vai sastāvdaļas nav testētas uz dzīvniekiem, vai testi netiek deleģēti trešajām pusēm, kā arī to vai zīmols pārdod savu produkciju Ķīnā.   

 

UZMANIES NO ‘SLAZDIEM’

Tikai, kad pieprasīts ar likumu jeb only when required by law. Daudzu zīmolu cruelty-free politika tiek papildināta ar apgalvojumu Only when required by law, kas nozīmē, ka paši zīmoli netestē produktus vai sastāvdaļas uz dzīvniekiem, taču dara to, ja akts tiek pieprasīts ar likumu. Vienīgā valsts pasaulē, kura ar likumu pieprasa kosmētisko produktu testēšanu uz dzīvniekiem, ir Ķīna. Tādējādi, ja uzņēmums pārdod savus produktus Ķīnā, tas maksā par to testēšanu uz dzīvniekiem, un nevar tikt uzskatīts par cruelty-free.

Cruelty-free zīmols pieder ne-creulty-free uzņēmumam. Ir ļoti izplatīta situācija, kad cruelty-free zīmols kļūst populārs, un to nopērk liels uzņēmums, kurš nepiekopj cruelty-free politiku. Lai gan parasti zīmola cruelty-free statuss tiek saglabāts, šajā jautājumā cruelty-free atbalstītājiem domas dalās. No vienas puses ieņēmumi tāpat nonāk lielā ne-cruelty-free zīmola kabatās, bet no otras puses, turpinot izvēlēties cruelty-free zīmolu produktus, pircēji parāda savu attieksmi un atbalstu šim dzīvesstilam, kas iespējams, var tikt pamanīts. Izvēle ir tava !

Daži piemēri cruelty-free zīmoliem, kuri piedar ne-cruelty-free uzņēmumiem.

L’OREAL owns : NYX, IT cosmetics, Urban Decay, Pureology
ESTEE LAUDER owns : Too Faced, Becca, Smashbox, Bumble and Bumble, Aveda
KOSE owns : Tarte
SHISEIDO owns : bareMinerals
UNILEVER owns : Hourglass

Vegāns nenozīmē cruelty-free. Pretēji loģikai, apzīmējums vegan nenozīmē, ka produkts nav testēts uz dzīvniekiem, bet gan tikai to, ka tā sastāvā nav dzīvnieku valsts izcelsmes ingredientu.

 

MANA NOSTĀJA

Esmu pārgājusi uz cruelty-free beauty kopš 2017. gada 29. augusta (noskaties manu kosmētikas reorganizācijas video !). Es joprojām lietoju produktus no cruelty-free zīmoliem, kuri pieder ne-cruelty-free uzņēmumiem (kā NYX un Urban Decay), taču vienmēr cenšos atrast alternatīvas. Nebeidzu patīkami pārsteigties par to, cik plašs ir cruelty-free produktu klāsts - godīgi sakot, es absolūti nejūtos tā, it kā būtu atteikusies no kaut kā. Protams, iepirkšanās prasa nedaudz vairāk apzinātības un informācijas, taču uzskatu, ka tas ir tā vērts !


YOU MAY ALSO ENJOY